Borsada Oransal Dağıtım Nedir?

Oransal Dağıtım Nedir; Borsada yeni halka arz edilecek şirketler için farklı talep toplama yöntemleri vardır. Oransal dağıtım yöntemi bunlardan biridir. Halka arzın açık olduğu süre boyunca yatırımcılardan taban fiyatın üzerinde veya ona eşit çeşitli fiyatlardan tekliflerin toplandığı bir mekanizmadır. Oransal dağıtım ile halka arz olan bir şirket için, katılımcıların halka arza dahil ettikleri paranın büyüklüğünün önemi vardır. Eşit dağıtım için ise katılımcı sayısının önemi vardır.

*Not: Halka arza dahil olacak tüm katılımcılar için Bilanço 'nun da büyük önemi vardır. Analiz yazılarında halka arz olan şirketlerin bilançoları verilmiştir.

Halka Arzlarda Dağıtım Çeşitleri Neler?

  • Eşit Dağıtım
  • Oransal Dağıtım
Oransal Dagıtım Nedir

Eşit Dağıtım Nedir?

Her yatırımcı eşit miktarda lot (hisse) alır. Toplam halka arza katılan katılımcılar yatırdıkları miktar kadar lot alırlar bu dağıtım şeklinde katılan kişilerin para miktarlarının bir önemi yoktur.

Oransal Dağıtım Nedir?

Halka arz emri verildiği tutarın büyüklüğü oranında hisse(lot) alır. Bu Dağıtım şeklinde ise halka arza katılan kişinin katılırken teminat olarak gösterdiği paranın büyüklüğünün bir önemi vardır.

Oransal Hesaplama

Şirketlerin izahnamelerinde şu bilgi vardır; her yurt içi yatırımcıya 1’er adet lot verilir. Sonra; yurt içi bireysel yatırımcıya geriye kalan tahsisat miktarının, kalan lot miktarına bölünmesiyle “arzın talebi karşılama oranı” bulunur. Arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ilişkin birer lot dağıtıldıktan sonra kalan lot adedi ile çarpılarak paylar dağıtılır. Oransal Dağıtım Hesaplama

Halka Arz Dağılım Şekli Nedir?

Halka arzlarda oransal dağıtım yöntemi, hisselerini dağıtan şirketin alacagı karar ile ilgilidir. Bazı şirketler eşit dağıtım ile borsaya halka arz olur. Bazı şirketlerde da oransal dağıtım ile borsaya açılırlar.

Halka Arz Oransal Dagıtım Nedir
Halka Arz Olan Hisselerin İçin Örnekler
Hisse Dağıtım şekli Talep Toplama Tarihi Dağıtılacak Lot(Hisse)
TNZTP Eşit 5 Ocak 2023-6 Ocak 2023 28.000.000
MACKO Eşit Kesinleşmedi 8.500.000
ASTOR Oransal 11 Ocak 2023-13 Ocak 2023 175.000.000
SDTTR Eşit 28 Aralık 2022-29 Aralık 2022 12.250.000
ONCSM Eşit 28-29 Aralık 2022 5.950.000
EYGYO Eşit 22-23 Aralık 2022 24.750.000
DAPGM Oransal 15-18 Şubat 2022 30.020.000
RUBNS Eşit 29-30 Haziran 2022 24.500.000
EUREN Eşit 02-03 Haziran 2022 33.780.000
ALFAS Oransal 09-11 Kasım 2022 9.200.000
BRKVY Eşit 08-09 Aralık 2022 12.000.000

Yukardaki tabloda verilen şirket hisse adetleri, yani toplam lot sayıları Sermaye Artırım/Azaltım ya da Bedelli işlemleri ile değişebilmektedir.


Halka Arz Öncesi Ön Şartlar

SPK’nın söz konusu Tebliği’nin 5. maddesine göre paylarını halkaarz edecek şirketin;

  • Mevcut sermayesinin tamamının ödenmiş olması,
  • Sermayesine başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde, varlıklarıngerçeğe uygun değere taşınması suretiyle oluşan değer artışfonları ve benzeri fonların eklenmemiş olması,
  • Şirketin başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde anonimortaklığa dönüşmüş olması durumunda; dönüşüm öncesi bilançoda yer alan öz kaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrasıortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında birtoplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarakdönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmişolması ve söz konusu hususun tespitine ilişkin mali müşavirraporunun düzenlenmesi,
  • Şirketin halka arz izahnamesinde yer alacak en son tarihlifinansal tablolarına göre Kurulun ilgili düzenlemelerindetanımlanan ilişkili taraflarından olan ticari olmayan alacaklarınıntüm alacaklar toplamına olan oranı yüzde yirmiyi veya aktiftoplamına olan oranı yüzde onu geçmemesi (söz konusuoranlara uyum sağlamak amacıyla, ortakların mevcut paylarınınsatışından elde edilecek fonun ilişkili taraflardan olan alacaklarıntahsilinde kullanılmasının ve ortaklığın bu hükmün dolanılmasınayol açacak şekilde tekrar alacaklı hale getirilmemesinin ortaklıkve halka arz edenler tarafından taahhüt edilmesi) gerekir.

Yatırım Fonu Nedir?

Trade Ne Demek?

Halka Arz Nedir?

Halka Arz Kazandırır Mı?

Yorumlar
01.09.2023 4:02:23

Astor hisse için yazmıştım. Tekrar tşk.

01.09.2023 4:01:19

500.000 tl. Ile muracat ettigimde oransal olarak kaç lit akabilirim .yanıt için şimdiden tşk.

12.29.2022 4:28:13

Merhabalar bilen varsa bilgi verirse sevinirim. Halka arz olacak X şirketine ben 200 bin lira teminat gösterdim. Diğer kişi 20 bin lira teminat gösterdi. Alacağımız pay oranları nasıl olur? Daha açım sormak gerekir ise; 200 bin lira gösterdiğim şirket bana yaklaşık ne kadarlık hisse verir?

12.24.2022 2:34:25

Halka arz sonuçlanana kadar kaç lot geleceği belli olmaz.

12.22.2022 8:57:17

Hocam sorum şu x şirketi 1000 lot altı bin lot üstü diyor şimdi sirket 5 TL ben 5005 TL yatırirsam kesin 1000 lot gelir mi? Yoksa düşük mü gelir?