Bilanço Nedir?

Bilanço nedir; esasen bir şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve öz kaynaklarını belirli bir tarih aralığında raporlayan finansal tabloyu ifade eder. Bilançolar yatırımcılar için getiri oralarının hesaplanması ve bir şirketin sermaye yapısının değerlendirilmesi açısından temel ve önemli tablolardır. Şirketin sahip olduğu varlıkların ve borçlarının bir görüntüsünü ifade eder. Bilançolar analiz yapmak veya mali oranları hesaplamak için diğer hesaplama tablolarıyla birlikte kullanılabilir.

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilanço Nedir, Okumaya Neden İhtiyaç Duyarız?

İşletmeler, belli zaman aralığındaki şirket hesaplarını analiz etmek için bilanço okuma gereği duyarlar. Bilanço okumak şirketin sahip olduğu varlıkların ve borçlarının net bir resmini elde etmek için uygulanır. Bunun için işletmenin varlıklarının, borçlarının ve öz sermayesinin belli bir tarih aralığında raporlanarak analizinin yapılması gerekmektedir.

bilanço nedir

Bilanço Nasıl Okunur?

Bilanço okumak için öncelikle verilerin iyi analiz edilmesi gerekir. Bilançodaki verilerin ve rapor edilen rakamların işletme hakkında ne söylediğine ancak iyi analiz sonucunda ulaşılabilir. Kısaca ne kadar iyi analiz edilirse o kadar faydalı sonuçlar elde edilir. İyi bir analiz için aşağıdaki adımlardan faydalanılır;

bilanço

1. Mevcut-Cari Varlıkları Anlamak

Cari varlıklar; işletmenin sahip olduğu ve bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek değerli kalemlerdir. Cari varlıklar şunlardır;

Alacak hesapları: İşletmeye ödenecek olan kısa vadeli borçlardır. örneğin müşterilerin işletmeye kısa vadede ödeyeceği faturalar.

Envanter: Ürün satışı gerçekleştiren işletmeler; stokta bitmiş ürünleri, mevcut satışta olan ürünleri ve bu ürünlerin hammaddelerini içerir.

Nakit: Çekler, Nakit para ve Banka hesaplarını içerir.

2. Cari Olmayan Varlıkların Analizi

Cari olmayan varlıklar, kolayca nakde çevrilemeyen ve gelecek yıl içinde dönüştürülemeyecek olan şirket varlıklarıdır . Bu varlıklar hem maddi hem de maddi olmayan varlıkları içerebilir.

Maddi varlıklar: Bilgisayar ve yazıcılar gibi makine ve ekipman öğeleri içerir.

Maddi olmayan varlıklar: Fiziksel olmayan iyi niyet, telif hakları ve patentler içeren varlıklardır.

Bilançoda raporlanan cari olmayan varlıklar, varlığın fayda sağladığı zaman içerisinde maliyetini ifade eden ‘Amortisman’ ile hesaplanarak analiz edilir.  

“Amortisman, genel olarak üretim faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler oluşturulurken, geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskimenin parasal değeridir”.Vikipedi

3. Yükümlülüklerin Analizi

Bilanço okurken işletmenin Yükümlülüklerinin (Borçlarının) analizini anlamak gerekir. Yükümlülükler; bir işletmenin bir başkasına borçlu olduğu finansal yükümlülüklerdir. Borçlar iki türe ayrılır:

Cari borçlar: Gelecek yıl içinde ödenmesi gereken kısa vadeli borçlardır. (Borç hesapları, bordro vs...)

Uzun vadeli borçlar: Bir yıldan fazla süreyi kapsayan ve bilançoda belirtilen tarihten itibaren uzun vadede ödenecek borçlardır. (örneğin krediler)

4. Hissedarlar Sermayesi - Öz Sermaye Analizi

Bilançodaki bir diğer adım ise öz sermayenin analiz edilip anlaşılmasıdır. öz sermaye; işletmenin toplam net değerini ifade eder. örnek olarak, işletme yıl sonunda elde ettiği net kazançları dönem sonunda şirkete yeniden yatırırsa, hissedarlara dağıtılmamış olan kazançlar bilançoda öz kaynaklar altında toplanır.

Ana Pazar Nedir?

Halka Arz Nedir?

Borsada Satış Yöntemi Nedir?

Piyasa Derinliği Nedir?

Halka Arz Kazandırır Mı?

Yorumlar
08.18.2023 9:08:24

ЧЧЙи

12.12.2021 3:36:46

Çok güzel bir yazı olmuş, Bilanço Nedir? konusunda daha önce yazı okumamıştım, çok teşekkürler