AKFYE-Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Halka Arz

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 2009 yılında ilk HES tesisinde elektrik üretimine başlamıştır.Şirket hissesinin %33.09’u EBRD* ve IFC** gibi iki önemli uluslararası kuruluşta bulunmaktadır.

AKFYE Halka Arz

AKFYE-Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Halka Arz AKFYE Halka arz olacağını Duyurdu! Önümüzdeki günlerde halka arzı planlanan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (#AKFYE) halka arz detayları şu şekildedir;

AKFYE-Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Halka Arz

Halka arz tablosu şu şekildedir

 • Hisse Kodu : AKFYE
 • Dağıtım Yöntemi : Oransal Dağıtım
 • Talep Toplama Tarihi : Kesinleşmedi
 • Halka Arz Fiyatı : 9,8 TL
 • Toplam Piyasaya Sürülecek Lot Adeti : 340370703 adet lot piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.
 • Halka Arz Büyüklüğü : 33.356.328.894,00 TL
 • Ek Satış :
 • Aracı Kurum : Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Pazar :

  Yıldız Pazar

AKFYE Hissesinin Son Yıllardaki Finansal tablosu

31.12.202031.12.202130.09.2022
Dönen Varlıklar 664.306,00 TL1.057.746,00 TL2.208.152,00 TL
Duran Varlıklar 7.765.796,00 TL13.510.237,00 TL16.458.795,00 TL
Kısa Vadeli Yük. 837.131,00 TL1.734.409,00 TL2.761.180,00 TL
Uzun Vadeli Yük. 4.832.379,00 TL7.337.487,00 TL8.811.303,00 TL
Özkaynaklar 2.760.592,00 TL5.496.087,00 TL7.094.464,00 TL
Net Dönem Karı 301.609,00 TL408.070,00 TL1.246.301,00 TL

Not: Bilanço esasen bir şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve öz kaynaklarını belirli bir tarih aralığında raporlayan finansal tablo yu ifade eder.

AKFYE Halka Arz

Nakit Oranı

Bazen nakit varlık oranı olarak da adlandırılan nakit oranı, bir şirketin kısa vadeli borç yükümlülüklerini nakit ve nakit benzerleriyle ödeme kapasitesini gösteren bir likidite ölçüsüdür. Cari oran ve hızlı oran gibi diğer likidite oranlarıyla karşılaştırıldığında, nakit oranı daha katı, daha muhafazakar bir ölçüdür çünkü hesaplamada yalnızca nakit ve nakit benzerleri - bir şirketin en likit varlıkları - kullanılır. Oranın 1.00'ın üzerinde olması istenmektedir. Formül: Nakit Ve Nakit Benzerleri / Kısa vadeli yükümlülükler Nakit Oranı Hesaplama

31.12.202031.12.202130.09.2022
0,62620,46010,6226

Asit Test Oranı

Asit testi oranı (veya hızlı oran), bir şirketin en kısa vadeli varlıklarını en kısa vadeli borçlarıyla karşılaştırarak ve bu acil durumlar için ödemek için yeterli nakde sahip olup olmadığını görerek, bir şirketin faturalarını zamanında ödeme kabiliyetini belirlemek için kullanılan bir formüldür. Oranın 1.00'ın üzerinde olması istenmektedir. Formül: Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa vadeli yükümlülükler Asit-Test Oranı Hesaplama

31.12.202031.12.202130.09.2022
0,79250,60940,7997
Cari Oran

İşletme sermayesi oranı olarak da bilinen cari oran, bir işletmenin bir yıl içinde vadesi gelen kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini ölçer. Oran, toplam dönen varlıklara karşı toplam dönen varlıkların ağırlığını dikkate alır. Oranın 1.00'ın üzerinde olması istenmektedir. Formül: Dönen Varlıklar / Kısa vadeli yükümlülükler Cari Oran Hesaplama

31.12.202031.12.202130.09.2022
0,79360,60990,7997

Güncel Halka Arz Takvimi

Borsa Terimleri

Tüm Grafik Analizleri

Teknik Analiz Hakkında Bilgiler

Yorumlar