Sermaye Artırımı Nedir?

Sermaye artımı en basitiyle bir şirketin sermayesinin arttırılmasıdır. Şirketlerin yeni hisse çıkarımı amacıyla gerçekleştirilir. Bu kararın yıllık genel kurul tarafından onaylanması gerekir. Şirket, yeni hisseler bünyesine katarak sermaye stokunu genişletir.

Sermaye Artırımı Nedir

Sermaye Artırımı Çeşitleri Nelerdir?

İki çeşit sermaye artırımı vardır : ilki iç kaynaklardan yapılan Bedelsiz Sermaye Artırımı ; ikincisi ise şirket ortaklarından ek fon temin ederek yapılan Bedelli Sermaye Artırımıdır.

Sermaye Artırımı Çeşitleri Nelerdir?

Sermaye Artırımı Ne İşe Yarar?

Sermaye artırımı ile şirketin finansal faaliyetlerine ilişkin sermaye ihtiyacının karşılanması olayıdır. Aynı zamanda şirket borçlarının önlenmesi ve karlarını artırmada da sermaye artırmı etkilidir.

Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

Sermaye artırımı temelde bedelli sermaye artırımı ve bedelsiz sermaye artırımı olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Bedelsiz sermaye artırımı iç kaynaklardan yapılmaktadır. Bedelli sermaye artırımı ise şirketin ortaklarından ek fon temin edilerek yapılmaktadır.

Neden Yapılır?

Birçok nedenle sermaye artırımına gidilebilir. Şirketler kendi yapısını güçlendirip büyütmek içinde de olabilir, şirketin vizyonu içinde olabilir.Ancak şirketlerin sermaye artırımı yapmalarının temel ve genel sebebi enflasyon karşısında sermayesini güçlendirmek ve yeni yatırımlar almak istemeleridir.

Ne Anlama Gelir?

Sermaye artırımı, bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödenmesi ve parasal fon kaynağının güçlenmesi için yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılması anlamına gelmektedir.

Şirketlere Sağladığı Avantajlar Nelerdir ?

Bedelsiz Sermaye Artırımında şirket duran varlık satış kalemlerinden vergi alınması avantajı sağlar. Genel olarak baktığımızda ise şirketin borçlanmasının önüne geçmesi ve karlılığın artırılması için sermaye artırımı rol oynar.Ek olarak şirketlere bir finansman kaynağı sağlamamaktadır.

Hisseyi Nasıl Etkiler?

Bedelli sermaye artırımının hisse senedine nasıl bir etki sağlayacağı kesin olarak bilinmemekle birlikte yatırımcı açısından iki şekilde değerlendirme yapılabilir;

İşletmenin sermaye artırımı sonrasında yeni yatırımlar yapacağını ve bu yatırımlarla birlikte gelecekteki kârlarını artıracağı düşünülürse, işletmenin hisse senedi fiyatı bu artırımla beraber artış gösterebilir. Özellikle işletme payları, uzun vadeli yatırımcılar tarafından satın alınmışsa bu seçenek ağır basabilir.

Eğer işletmenin sermaye artırımı sonrasında, yapılacak olan yatırımlar sonucunda elde edeceği kâr beklentileri düşükse ve işletmenin payları daha çok kısa vadeli yatırımcılar tarafından satın alınmışsa hisse senedi fiyatları düşüş gösterebilir.Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin sermaye artırımına gittiklerinde seçebilecekleri yollardan biridir. Bedelsiz sermaye artırımında ise dışarıdan kaynak alınmaz ve şirketin iç kaynakları kullanılır. Bedelsiz sermaye artırımına giden bir şirket vergi avantajından yararlanarak hisselerini belirli bir oranda artırır ve bunu yaparken şirketin piyasa değerini sabit tutar. Bedelsiz sermaye artırımına giden şirketler bunu duyurduklarında borsalarda hareketlenmeler başlar. Çünkü şirketin hisse senetlerini alarak yatırım yapan kişiler, sermaye artırımı sonrasında fiyatın değişeceğini bilerek hareket ederler. Bazı şirketler hisse senedinde likiditasyonu artırmak için bedelsiz sermaye artırımına giderler. Hisselerde alım-satım işlemleri yapılmadığında ve durgunluk meydana geldiğinde, bedelsiz sermaye artırımı haberi piyasada bir hareketlenme yaratır ve yatırımcılar buna göre hisse alıp satmaya başlarlar.

Bedelli Nedir?

Bedelli sermaye artırımı: Bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasıdır.

Bedelsiz Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı: Şirketin mevcut ortaklarından bedel ödeme karşılığı olmadan alınan yeni hisse senetlerinin çıkarılarak şirket sermayesinin artırılması olarak tanımlanır. Sermaye artırımı iç kaynaklardan sağlanan bedelsiz sermaye artırımında şirketin kasasına herhangi bir ek para girişi sağlanmaz.

Bedelli Ve Bedelsiz Hesaplama

Bedelli sermaye artırımı formülü;

Kazanılacak Lot: MEVCUT LOT x (BÖLÜNME ORANI/100) (Bölünmeden önceki lot sayınızla bölünme oranının 100e bölünmesinin çarpımıdır)

Bölünme Sonrası Toplam Lot: MEVCUT LOT + KAZANILACAK LOT

ÖDENECEK BEDEL = KAZANILACAK LOT x RÜÇHAN FİYATI (Bedel nakit olarak ödenir)

BÖLÜNME SONRASI YENİ FİYAT: BÖLÜNME ÖNCESİ FİYAT / (1+(BÖLÜNME ORANI/100)) (Hisse bölününce, hissenin lotu artar, sermayesi artar ancak hissenin fiyatı bölündüğü oranda düşer. Bu hesap hisse adı ve özellikleri bilinmeden hesaplanan en basit ve en yakın yöntemdir.)

Bedelsiz sermaye artırımı formülü;

Kazanılacak Lot: MEVCUT LOT x (BÖLÜNME ORANI/100) (Bölünmeden önceki lot sayınızla bölünme oranının 100e bölünmesinin çarpımıdır)

Bölünme Sonrası Toplam Lot: MEVCUT LOT + KAZANILACAK LOT

BÖLÜNME SONRASI YENİ FİYAT: BÖLÜNME ÖNCESİ FİYAT / (1+(BÖLÜNME ORANI/100)) (Hisse bölününce, hissenin lotu artar, sermayesi artar ancak hissenin fiyatı bölündüğü oranda düşer. Bu hesap hisse adı ve özellikleri bilinmeden hesaplanan en basit ve en yakın yöntemdir.)

Yatırım Fonu Nedir?

Trade Ne Demek?

Opsiyon Nedir?

Halka Arz Kazandırır Mı?

Sermaye Artırımı Nedir? ve daha fazla içerik için 'Gerekli Bilgiler' sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar