3051.83(0.01%)
BIST 100
18.0833(0.05%)
USD
18.1498(-0.54%)
EUR
21.4018(-0.66%)
GBP
21221.5(-6.93%)
Bitcoin
1747.77(-0.61%)
Ons Altın
1.0041(-0.46%)
EUR/USD
0.9959(0.47%)
USD/EUR
1.1832(-0.81%)
GBP/USD

Sermaye Artırımı Nedir?

Hisse Senedi Nedir?

Hisse senetleri, bir şirketteki sahiplik payını ifade eden, sahibine ortaklık veya alacak hakkı sağlayan menkul kıymetlerdir. Şirketler hisse senedi çıkararak işlerini büyütür ve yatırım yapmak için para toplarlar.

Sermaye Artırımı Nedir?

Sermaye artımı şirketlerin yeni hisse çıkarımı amacıyla gerçekleştirilir. Bu kararın yıllık genel kurul tarafından onaylanması gerekir. Şirket, yeni hisseler ihraç ederek sermaye stokunu genişletir. Mevcut hissedarlar, halka arz edilmeden önce şirkette orantılı bir mülkiyet payını koruyabilmeleri için yeni hisse satın almalarını sağlayacak taahhüt haklarına sahiptir.

Sermaye Artırım Türleri Anonim şirketler 3 yoldan biriyle sermaye artırımı yapabilirler. 1-)Yetkili sermaye artırımı Yetkili sermaye stoku, bir şirketin ihraç etmesine izin verilen en büyük hisse miktarıdır. Bir şirketin tüzüğü genellikle ihraç edebileceği yetkili hisse sayısını belirtir, ancak hissedarların sayısı, tüzükte özetlenen bir dizi adım veya prosedüre göre artırılabilir veya azaltılabilir. 

2-)Geçmiş yıl karlarından sermaye artırımı: Birikmiş Kârlar bir işletmenin kârının hissedarlara temettü olarak dağıtılmayan, bunun yerine işletmeye yeniden yatırım için ayrılan birikmiş kısmıdır.

3-)Koşullu sermaye artışı: Şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen yeni paylar, örneğin dönüştürülebilir tahvil sahiplerinin hak ettikleri payları iktisap edebilmeleri için belirli amaçlar için kullanılabilir. Sermaye artırımı tutarı, genellikle dönüştürülecek veya taahhüt yoluyla satın alınacak pay sayısına göre belirlenir; ancak, artırımın onaylandığı tarihteki mevcut sermaye stokunun yüzde 50'sini hiçbir şekilde aşamaz. Koşullu menkul kıymetleri, finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen karma menkul kıymetlerdir. Ayrıca bir birleşme için zemin hazırlayabilir veya çalışan hissesi olarak ihraç edilebilirler. iyi ekonomik zamanlarda kaldıraç ve bir tampon sağlamak (yani, kayıp emilimi) stres senaryoları altında finans kurumlarının yeni para toplaması zor olacaktır.

Bir şirketin bilançosunda gösterilen toplam sermaye stokundaki bir artış, yatırımcıların mevcut hisselerinin değerini azaltan ek hisse senetlerinin ihracını temsil ettiğinden, hissedarlar için genellikle kötü haberdir. Bununla birlikte, ek sermaye stoku, yatırımcılara sermaye kazançları, daha yüksek temettü ödemeleri veya her ikisi yoluyla artan öz sermaye getirisi şeklinde fayda sağlayabilir.

Yorumlar