Tahvil Hesaplama

Yıllık Kupon Ödemesi:

Tahvil Fiyatı:

Tahvil

Tahvil Nedir?

Devlet veya kurumsal işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak için vadesi bir yıldan fazla olan borçlanma senetlerine tahvil denmektedir.

Tahvil yatırımlarında, yatırımcılar tahvil ihracı aşamasında belirtilmiş sabit ya da değişken faiz oranlarından vade sonunda getiri elde ederler.

Devlet tahvilleri temerrüt(belirlenmiş olan yükümlülüklerin, taraflardan bir tanesi tarafından yerine getirilmemesi) riski taşımazken, özel şirket tahvillerinde ise bu risk bulunmaktadır.

Tahvil ihracını gerçekleştiren ülkenin para biriminden farklı bir para birimi üzerine yapılan tahviller ise 'Eurobond' ismini almaktadır. Bu tahvillerin ihracı bir banka ya da konsorsiyum ile yapılabilmektedir.

Özel şirketlerin çıkarmış oldukları menkul kıymetlere yatırım yapılacağında vade ve faiz riskinin devlet tahvillerine nazaran daha yüksek olmasından ötürü tahvili alınacak şirketin, sağlam bir mali analiz sürecinden geçirilmesi gerekmektedir. Tahvillerin ihraç koşulları ihraç edildiği ülke ve pazarların özel koşullarına ve düzenlemelerine tabi olmaktadır. Bu doğrultuda tahvillerin türleri, nasıl ihraç edileceği,halka arz edilen tahvillerde arz koşulları, borsalara kotasyon koşul ve yöntemleri, teminatlarının neler olacağı, geri çağrılma koşulları, faiz ve diğer menfaatlerin sağlanma şekilleri, tahvil sahiplerinin hakları ve ihraç eden şirketin yükümlülükleri ticaret hukuku ve sermaye hukuku tarafından düzenlenmiştir.