Piyasa Değeri Nedir?

Piyasa değeri bir şirketin hisse senetlerinin piyasadaki değeridir. Şirketin değerinin ne olduğunu bilmek sektöre göre hangi konumda olduğuna ve yatırım için uygun olup olmadığına karar vermede oldukça önemli bir bilgidir.

Hisse senedinin değerlendirilmesinde ölçüt olarak kullanılan oranlar şu şekildedir:

1-) Hisse başına kazancın yüksek olması

örneğin; 600 tane hissesi olan bir şirketin hisse başına düşen fiyatı 2 TL ise piyasa değeri 1200 TL’dir.

2-) Defter değeri bir şirketin özsermayesinin hisse senedi sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuçtur. Varlık hesaplarından borç hesaplarının çıkarılması özsermaye demektir. Daha yüksek defter değeri hisse senedinin değerinin düşük olduğu anlamına gelir.


Bu örnekte defter değeri 50 bin TL olan bir hisse senedini ele alalım. Piyasadaki son işlem fiyatı ise 35 bin TL olsun bu da piyasa değeri demektir. Elimizdeki verilere göre piyasa değeri/ defter değeri şu şekilde hesaplanır.


Bu işlemin sonucuna göre değerimiz 1’in altında kaldığı için hisse değerinin gerçek değerinden ucuz kaldığını söylemek mümkündür.

3-) Fiyat kazanç oranı ise hissenin karına göre yapılan bir değerlendirme oranıdır. Bir hisse senedinin cari fiyatının hisse başına kazancına bölümüdür. Bu oranın yüksek olması hisse senedinin kazancına göre yüksek olduğunu gösterir yani bu hisseler pahalıdır.

Yorumlar