Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Sorusu borsa yatırımcılarının sıklıkla duyduğu kavramlardan bir tanesidir.

Bedelsiz sermaye artırımı kısaca, şirketin sahip olduğu sermayenin artırılması için yeni hisse senetleri çıkarması işlemidir. Bedelsiz sermaye artışlarında şirkete dışarıdan bir finansal kaynak girişi olmaz, bu artırım şirketlerin iç kaynakları ile yapılır. Bu süreç sonunda Bedelsiz sermaye artırımıyla hisse senetlerinde yeniden fiyatlama yapılır, ancak şirketin piyasa değerinde değişim olmaz.

Bedelsiz sermaye artırımı nedir

Şirketler Neden Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapar?

  • Bedelsiz sermaye artırımına yönelmesinin en önemli sebeplerinden birisi şirketlerin faaliyetlerini devam ettirmek, yeni yatırımlara yönelmek için ihtiyaç duyduğu ek kaynakları sağlamaktır.
  • Şirket sermayesinin kanunda öngörülen alt sınırın aşağısına düşmüş olmasından kaynaklı durumunda şirketler zorunlu bir şekilde sermaye artırımı yoluna gidebilmektedir.
  • Şirketlerin ödenmiş sermayesinin enflasyon nedeniyle düşük duruma gelmesi piyasalarda şirket değerinin düşmesine sebep olmaktadır. Böyle durumlarda şirketler ödenmiş sermayelerinin enflasyon karşısında erimemesi için bedelsiz sermaye artırımı yoluna gidebilmektedir.
  • Şirketlerde hisselerin fazla sayıda bölünmesi piyasalarda olumlu etkiler bırakmaktadır ve bu durum yatırımcıların şirket hisselerine yönelimini artırır. Hisse fiyatlarının çok artırması sonucunda alım satım işlemleri yavaşlamaktadır. Bunun önüne geçebilmek için bedelsiz sermaye artırımı yapılarak hem daha çok sayıda hissenin piyasalarda işlem görmesi sağlanır hem de senetlerin likiditesi artırılmış olur.
Bedelsiz sermaye artırımı

Avantajları Nelerdir?

Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleşmesinden sonra oluşturduğu avantajları şu şekilde olmaktadır;

  • Hisselerin likiditesi artırılmış olur. Sermaye artırımından önce alım satım hacmi azalmış olan hisseler sermaye artırımı sonrası hareketlilik kazanır.
  • Birikmiş olan emisyon primleri, duran varlık satış karları, temettü ve yedekler gibi öz sermaye kalemleri ödenmiş sermaye ile birleştirilerek kullanılır hale getirilir.
  • Şirketin ödenmiş sermayesi enflasyona karşı güçlendirilir.

Hisseye Nasıl Yansır?

Bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirildiğinde hisse fiyatlarında bir gerileme görülür şirket değeri korunmasına karşın yatırımcıların gözünde bir ucuzluk algısı yaşanır. Hisselerin ucuzlaması ile talep görmesi sonucu hisse fiyatlarında değer artışları görülür. Şirkette uzun vadeli yatırım yapmış olan yatırımcı, bedelsiz bölünmeden olumlu etkilenir. Böylece şirket yeni yatırımcılar kazanmış olurken mevcut yatırımcılarını da memnun eder. Bu nedenlerden dolayı bedelsiz sermaye artırımı kısa, orta ve uzun vadede olumlu etkilerin görülmesine sebep olur.

Bedelsiz sermaye artırımı hesaplama
Nasıl Hesaplanır?

Lot sayısı, bölünme oranı, hisse fiyatı bilgileri Bedelsiz sermaye artırımı yapılırken ihtiyaç duyulan bilgilerdir. Bedelsiz Sermaye Artırımı Hesaplama ekranında kolayca hesaplama yapabilirsiniz.

Lot sayısının mevcut lot oranı ile çarpılması ve 100’e bölünmesi ile bulunur. Örneğin mevcut lot 200 ve hisse bölünme oranı 100 ise, 200.100/100 formülünden kazanılacak hissenin 200 lot olduğu sonucuna varılır. Bölünme sonrasında kazanılan lot ile mevcut lot toplanarak elde olacak hisse miktarına ulaşabilirsiniz. Aynı örnekte bölünme sonrası hisse miktarı 300 lot olmaktadır.

Bedelsiz Sermaye Artırımına Nasıl Katılınır?

Bedelsiz sermaye artırımına genel kurulca karar verildikten sonra ortaklara hisse senetleri dağıtılır. Bunun için ortakların herhangi bir işlem yapmaları gerekmemektedir. Sermaye artırımının gerçekleştiği gün yeni hisse senetleri şirket yatırımcıların hesabına doğrudan aktarılır.

Yatırım Fonu Nedir

Halka Arz Nedir?

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir

Fibonacci Dizisi

Yorumlar