Temettü Nedir?

 

Temettü,  bir şirketin bir dönem boyunca (şirketin kararına göre 1-3 Ay veya 1 yıl olabilir) elde ettiği şirket karının bir miktarını (Bu miktar yine şirket tarafından belirlenir) ortaklarına dağıtması işlemidir. Temettüler ortaklara nakit veya hisse senedi şeklinde ödenebilir. 

 

Temettüler Nasıl Çalışır?

Şirketin kar payı, pay sahipleri tarafından  oy hakları  aracılığıyla  onaylanır. Nakit  temettüler en yaygın kullanılan yöntem olsa da bunun yanında hisse senedi veya diğer finansal değerler olarak da ödemede kullanılabilmektedir. Şirketlerin yanısıra  çeşitli yatırım fonları ve borsada bazı işlem  gören  fonlar  da temettü öder.  

 

Şirketler Neden Hissedarlara Temettü Öderler?

Temettüler şirketlerin hissedarlarına, öz sermayelerine yaptığı katkı sebebiyle ortaklarına verdiği simgesel bir ödül niteliğindedir ve şirketin dönemlik karından ayırdığı bir miktardır. Genellikle tüm karın değil, bir miktarın temettü olarak dağıtılmamasının sebebi şirketin karın geri kalanıyla öz sermayesine yatırım yapacak olmasıdır. Şirket böylece kendini büyütebilir, ar-ge ve pazarlamaya daha fazla yatırım yapabilir böylece büyüyen şirket daha fazla dönem karı elde edebilir. Bazen şirketler kar etmeseler bile düzenli temettü ödeme geçmişlerini korumak için temettü ödemesi yapabilirler. 

Temettü ödemesinin kardan alacağı payı, şirketin yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu çeşitli dönemlerde farklı oranlarda temettü dağıtmayı kararlaştırabilir. Temettüler aylık, üç aylık veya yıllık şeklinde ödenebilir.  

Şirketler ayrıca özel olarak, bir kereye mahsus temettü ödemesi yapabilirler.  

 

Hangi Şirket Sektörleri Hissedarlar Tarafından Güvenilir Olarak Görülüyor?

Şirketler arasında daha öngörülebilir karları olan daha büyük, daha köklü şirketler genellikle en iyi temettü ödeyenlerdir. Bu tür şirketler ortaklarının servetlerini maksimize etme çalıştıkları için düzenli temettü dağıtırlar.Araştırmalara  göre aşağıdaki şirketler düzenli temettü ödeme kaydı tutuyorlar; 

  • Temel malzeme-materyal 

  • Petrol 

  • Bankalar ve Finans 

  • Sağlık ve İlaç Şirketleri  

 

Önemli Temettü Terimleri

İlan Tarihi: Temettülerin, şirket yönetimi tarafından ilan edildiği tarih. 

Eski Temettü Tarihi:  Temettü hakının  sona erdiği tarihe denir.Hak  sahipleri bu tarihten sonra aldıkları hisse senetleri için o dönemde ödeme alamazlar. 

Kayıt Tarihi: Şirket tarafından hangi hissedarların temettü almaya uygun olduğunu belirlemek için belirlenen kapanış tarihidir. 

Ödeme Tarihi: Şirketin, yatırımcıların hesabına ödemeleri aktardığı tarih aralığıdır. 

Halka Arza Açık Olan Şirketlerin Temettü Oranlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yatırım Fonu Nedir

Halka Arz Nedir?

Opsiyon Nedir

Piyasa Derinliği Nedir?

Yorumlar
12.27.2022 6:48:22

Yarın temettü dagıtacak şirket hissesinden bugün hisse alsam ben de temettü alabilir miyim? Temettüler hisse oranına göremi hesaplanıp dağıtılır?

04.05.2022 10:11:43

Temettü, ortakların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Temettüler iki şekilde dağıtılmaktadır; nakit olarak ortaklara ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni hisse dağıtılan temettüler. Bence bu yazı da çok güzel olmuş, elinize sağlık.