Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’na taslak izahnamesi onayına sunuldu. Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yurt içi pazarında 65 ilde bayilik ağı kurmuş ve 81 vilayette ulusal mağazalar dahil olmak üzere 60.00’den fazla perakende noktasında ürünlerini satmaktadır. Yurtdışı pazarında da faaliyetlerini sürdüren firma bu Pazar için de ayrı ekip kurarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. 100’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Şirketin halka arz bilgileri aşağıdaki gibidir.

 • İşlem kodu: #YYLGD

 • Dağıtım Şekli: Sadece Bireysellere Oransal Dağıtım

 • Halka Arz Fiyatı- Büyüklüğü: Belli değil

 • Halka Açıklık Oranı: Halka arz öncesi toplam sermaye oranı %5.88

 • Başvuru Şekli: Nakden ve blokaj yöntemi ile

 • Dağıtım Oranlar: Belli değil

 • Talep Toplama Süresi: 3 iş günü boyunca talep toplama işlemi gerçekleşecektir.

 • Pazar: Yıldız Pazar

 • Fiyat İstikrarı: 30 gün süre ile garanti yatırım tarafından

Yayla agro gıda sanayi ve ticaret

Şirketin 2021 yılı 4. Çeyreğine ait finansal tablosu aşağıda gibidir;

Finansal tablo

Dönen Varlıklar

2.380.743.752

Duran Varlıklar

444.593.047

Kısa Vadeli Yükümlükler

1.537.697.471

Uzun Vadeli yükümlülükler

518.458.730

Stok

1.101.744.274

Öz kaynaklar

769.180.598

Net Dönem Karı

418.431.866


Asit Test Oranı: Kısa Vadeli borçların tamamının likit dönen varlıklar ile süratle ödenip ödenemeyeceğini gösterir. Oranın 1.00’ın üzerinde olması istenir

 • 2021-4 Sonuç : 0,83

Nakit Gücü: İşletmeye hiçbir nakit girişi olmaması durumunda elde bulunan nakitler ve menkul kıymetlerle kısa vadeli borçların ne kadarının ödenebileceğini gösterir. Oranın 1’ın üzerinde olması beklenir.

 • 2021-4 Sonuç : 1,84

Cari Oran: Kısa vadeli borçların ödenmesine bir zorluğun olup olmadığını gösterir. Oranın 1.50’ın üzerinde olması istenir.

 • 2021-4 Sonuç : 1,55

Kaldıraç Oranı: Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. %50’den aşağı olması arzu edilir.%70’den yüksek olması işletmenin riskli finanse edildiğinin işaretidir.

 • 2021-4 Sonuç : %72,77

Hisse Başına Getiri: Hisse senedinin değerini gösterir. Yüksek olması olumlu algılanır.

 • 2021-4 Sonuç : 3,44

Finansman Oranı : Finans bağımsızlığını gösteren en önemli orandır. Oranın 1’den büyük olması istenmektedir.

 • 2021-4 Sonuç : 0,37

Yorumlar
03.25.2022 6:25:22

Elinizi sağlık