Özsu Balık Halka Arz Oluyor

Borsa İstanbul’da işlem görmek için SPK’ya başvurusunu yapan Özsu Balık Üretim A.Ş halka arzı, tek aracı kurum üzerinden yapılacak. Taslak izahnamesinde yer alan yer alan bilgilere göre, sabit fiyatla talep toplama süresi 3 iş günü olacaktır. Şirketin halka arzı bireysel yatırımcıya oransal dağıtım yöntemi ile gerçekleşecek.

Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek B grubu payların nominal değeri 8.600.000 TL olup, şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %30,07’dir.

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, halka arz sonucu sermaye artırımı ile oluşturulan paylardan satılamayan paylar yönetim kurulu tarafından iptal edileceğinden, nihai olarak halka arz edilecek pay tutar ve oran yönetim kurulu kararı ile belirlenecektir.