Güllük Madalya Halka Arz

Güllük Mandayla Turizm ve Liman İşletmeleri A.Ş

Güllük Mandayla Turizm ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi ve ortaklarının birlikte çıkarmış olduğu sermayesinin 150.000.000 TL'den 157.200.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle ihraç edilecek olan toplam 7.200.000 TL nominal değerli 7.200.000 adet pay ve ortaklarından mevcut pay sahibi olan Gülport Liman Hizmetleri Ticaret A.Ş'ye ait toplam 12.600.000 TL nominal değer olan 12.600.000 adet pay ve diğer ortaklarından mevcut pay sahiplerinden Maruf İnşaat ve ticaret A.Ş'ye ait toplam 4.200.000 TL nominal değerli 4.200.000 adet pay olmak üzere, toplam 24.000.000 TL nominal değerli, 24.000.000 adet payların halka arzına ilişkin izahname imzalanmıştır. Şirket, halka arz edilecek payları için, 3(üç) iş günü boyunca talep toplayacaktır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri henüz belirlenmemiş olup, halka arz onayından sonra Tasarruf Sahiplerin Satış Duyurusu ile KAP'TA ilan edilecektir. Halka arzda satış ve talep toplama işlemi A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde yapılacaktır. Şirket paylarının halka arzında talepte bulunan yatırımcılar, Yurt İçi bireysel Yatırımcılar, Yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardır. Yurt içi bireysel yatırımcıların tümü, yetkili acente olan bankaların ilgili şubelerine halka arza talepte bulunmak için başvuru yapabilir. Bu oranların ne kadar olacağı daha tam olarak karar verilmemiştir. Şirket, halka arz olduktan sonraki bir yıl içinde sermaye artırımına gitmeyeceğinin garantisini yatırımcılarına verdi.

Halka Arz Özeti

Güllük Madalya Halka Arz Bilgileri
  • Lot Büyüklüğü: 24.000.000 adet
  • Hisse Fiyatı: -Henüz Belirtilmemiş-
  • Halka Arzda Aracı Firma: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş
  • Halka Arz Türü: Oransal Dağıtım

Liman Vinci ve İş Makinası Yatırımları

Şirket tarafından işletilen Güllük Mandayla Liman'ında hali hazırda kullanılmakta olan liman vinci ve iş makineleri ilave olarak faaliyetlerim daha verimli bir şekilde sürülmesi amacıyla yeni liman vinci kurulması ve iş makinesi yatırımları planlamaktadır. Halka arzdan elde edilecek net gelirin %30'unun liman vinci ile iş makinası için finansman kullanılması planlanmaktadır.

İskele Tamiratları ve İlave İskele Yatırımları

Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %20'sinin Mevcut olan iskelelerinin tamiratları ve ilave iskelelerinin kurulması ihtiyaca duyulan finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Gelir Saha Açık ve Kapalı Depo Yatırımı

Halktan arz edilecek net gelirin yaklaşık %25'inin liman geri sahasında bulunan açık ve kapalı depoların yenilenmesi ve genişletmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Grup Hakkında Genel Bilgi

Güllük Mandayla Turizm ve Liman Hizmetleri A.Ş 1989 yılında NRT-ART Turizm Girişimleri A.Ş unvanıyla Ankara'da kurulmuştur. 2011 yılında ise Şirket bugünkü unvanı olan Güllük Mandayla Turizm ve Liman Hizmetleri A.Ş unvanına almıştır. 2016 yılında şirketin birleşme işlemi sonucu şirketin 3.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi 8.000.000 TL'ye yükselmiştir. Şubat 2021'de ise şirketin 8.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi tamamı 2020 yılı dönem karından karşılamak üzere 142.000.000 TL artırarak 150.000.000.TL'ye çıkarmıştır. Şirket ortaklardan en büyük sahibi olan Nevzat BALKIR tarafından yönetilmektedir. Vakıflar genel müdürlüğü ile varılan anlaşma gereği 38

Yorumlar