Katılım Fonu Nedir

Katılım Fonları Nedir?

Katılım fonları, yatırımlarını faiz kazancı sağlanmayan para ve sermaye piyasası araçları ile değerlendirmek isteyen yatırımcılar için, portföyünün tamamı, devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına dayalı fonlardır.

Ülkemizdeki vatandaşlarımızın da çoğunluğunun Müslüman dinine mensup olduğu düşünüldüğünde katılım fonları faizsiz ve az riskli bir yatırım olmasıyla sunduğu avantajlar ile birçok insan için biçilmiş kaftandır.

Katılım fonları genelde 4 farklı kategoride incelenir. Bunlar; Altın Katılım Fonu, Hisse Katılım Fonu, Kira Sertifikası Fonları ve Diğer Katılım Fonlarıdır. Bu kategoriler fonların neye odaklı olduğunu belirler. Bu fonları genellikle faize hassas yatırımcılar tercih etmektedirler. Yani faize duyarlı, faize hassas veya faiz geliri elde etmek istemeyen yatırımcıların fonlardan uzak durmalı, fonların içerisinde her zaman faiz getirisi vardır gibi ön yargıları kıran ve onları faizsiz ve dinlerinin izin verdiği şekilde yatırım yapmalarını sağlayan fonlardır.

Katılım Fonu Nedir

Katılım Fonları Çeşitleri

  • Altın Katılım Fonları: Altın Katılım Fonları, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Bu fonlar, altına ve değerli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı sağlamayı hedeflemektedir.
  • Hisse Katılım Fonu: Yatırımcıların potansiyeli yüksek Türkiye hisse senedi piyasasından faydalanmasını sağlayan, faizsiz içerik açısından icazet alınmış hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi yoğun fondur; dengeli risk/getiri profili ve aktif portföy yönetimi sayesinde büyüme amaçlı getiri sunar.
  • Kira Sertifikası Fonları: Kira Sertifikası Fonları, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yaparken, getiriyi artırmak için altın ve gayrimenkul gibi yine faize dayalı olmayan ürünlere de yönelebilir. Fon, tamamen faizsiz ürünlerle, birikimlerinizi enflasyonun aşındırıcı etkisinden korumayı ve getiri sağlamayı hedefler.
Katılım Fonu Nedir
Yorumlar